0899 909 880

VQUIT – Mô hình tương tác “cai thuốc lá” bằng SMS Longcode 2ways

Do số lượng thuê bao di động ngày càng phát triển và thiết bị hiện tại phần lớn là các thiết bị thông minh nên việc sử dụng điện thoại di động hỗ trợ cai thuốc lá ở Việt Nam tương đối thuận lợi.
    • Chính vì thế, VQUIT tận dụng sức mạnh SMS LongCode 2Ways của Fibo để xây dựng nên hệ thống Vquit TXT. (Hệ thống gửi tin nhắn nhằm hỗ trợ những người quyết định cai thuốc lá)

Đây là một mô hình tương tác rất thông minh, bằng cách gửi SMS định kỳ đến những người “Đăng ký cai nghiện thuốc lá” theo form trên website. Được xây dựng dựa trên kết quả của các nghiên cứu mới nhất về cai thuốc lá. Và áp dụng một phương thức hoàn toàn mới trong việc hỗ trợ tư vấn và điều trị cai thuốc lá.

VquitTXT có thể được áp dụng cho người cai thuốc lá ở tất cả các giai đoạn: giai đoạn trước khi cai thuốc, đang cai thuốc và cả những người tái nghiện sau khi cai.

Cụ thể hơn, sau khi người cai thuốc đăng ký tham gia VquitTXT, chương trình sẽ gửi tin nhắn đến họ hàng ngày vào những khoảng thời gian thông thường họ cảm thấy thèm thuốc nhất. Nội dung của các tin nhắn này không chỉ là những lời nhắc nhở, động viên cai thuốc mà còn là những lời khuyên bổ ích, sự hỏi thăm chia sẻ và những mẹo nhỏ để vượt qua những khó khăn hàng ngày khi bạn cai thuốc.


  • Hiệu quả của phương pháp can thiệp bằng tin nhắn đã được ghi nhận trên thế giới không chỉ đối với cai thuốc lá và còn đối với nhiều loại bệnh khác. Bên cạnh đó, các nghiên cứu trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng những người sử dụng hệ thống tin nhắn hỗ trợ cai thuốc có khả năng cai thuốc thành công cao gấp đôi so với những người cai thuốc không sử dụng. Chính bởi những điều này, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học hy vọng sẽ mang lại cho cộng đồng cai thuốc lá một lựa chọn cai thuốc mới mẻ hơn và hiệu quả hơn.

Tham khảo: http://vquit.vn/tin-nhan-dong-vien/gioi-thieu-he-thong-vquittxt.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *