0899 909 880

VINAPHONE thông báo điều chỉnh quy định cung cấp dịch vụ SMS Brandname đối với lĩnh vực Game Online

Kính gửi Quý Khách hàng!

Fibo xin kính gửi tới Quý khách hàng thông báo về việc điều chỉnh một số quy định cung cấp dịch vụ SMS Brandname đối với lĩnh vực trò chơi trực tuyến (Game Online) như sau:

  1. Đối với Brandname thuộc lĩnh vực Game Online khai báo mới: Tạm dừng cung cấp dịch vụ SMS Brandname (Cả Quảng cáo và CSKH).

Thời gian bắt đầu thực hiện: 01/05/2018

  1. Đối với brandnane thuộc lĩnh vực Game Online đã khai báo trên hệ thống: Đề nghị Quý đối tác thực hiện rà soát, có văn bản và gửi kèm các HỒ SƠ PHÁP LÝ liên quan đến các brandname này về Fibo trước ngày 12/05/2018, bao gồm:

+ Danh sách brandname

+ Bổ sung các hồ sơ pháp lý, giấy phép cung cấp dịch vụ Game online do cơ quan quản lý nhà nước cấp còn hiệu lực.

+ Nội dung văn bản gửi về email: cs@fibo.vn theo các nội dung sau:

STT Tên Công ty/ khách hàng Brandname Thông tin hồ sơ pháp lý
(Số, ngày cấp, đơn vị cấp hồ sơ)
Ghi chú
1        
2        
       

+ Fibo sẽ phối hợp với Vinaphone dừng cung cấp dịch vụ đối với các brandname không có đủ hồ sơ pháp lý kể từ ngày 01/06/2018

Fibo xin thông báo để Quý đối tác được biết và phối hợp thực hiện!

Đầu mối hỗ trợ:

HÀ THỊ NGỌC HOA – Trưởng nhóm CSKH
hoa.htn@fibo.vn – 0901 861 923

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *