0899 909 880

Vinaphone cập nhật mẫu ủy quyền trong hồ sơ khai báo dịch vụ SMS Brandname

Theo văn bản số 2247/KHDN_QLSP, từ ngày 01/07/2018, Vinaphone cập nhật mẫu ủy quyền trong hồ sơ khai báo SMS Brandname CSKH và quảng cáo.

Theo đó, mẫu đăng ký dịch vụ của nhà mạng Vinaphone đã đồng nhất với các nhà mạng khác, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong công tác khai báo, trình ký hồ sơ.

Tuy nhiên, hồ sơ khai báo dịch vụ SMS Brandname chỉ có thể do các pháp nhân bên dưới ký xác nhận và kèm theo các giấy tờ bổ nhiệm/ ủy quyền liên quan:

– Người đại diện trên Giấy phép kinh doanh (kèm theo giấy phép kinh doanh/ giấy tờ bổ nhiệm);

– Người được người đại diện trên GPKH ủy quyền, kèm theo giấy ủy quyền.

Vậy, Fibo xin thông báo đến Quý khách hàng/Đối tác được biết và lưu ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *