0899 909 880

Tích hợp tin nhắn SMS thông báo dịch vụ điện

Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và điện lực các tỉnh đã triển khai công tác chăm sóc khách hàng sử dụng điện qua tin nhắn SMS, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tiến hành gửi cho khách hàng các thông tin như:
  • Thông báo tiền điện bằng sms
  • Thông báo nợ tiền điện bằng sms;
  • Thông báo mất điện bằng sms;
  • Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự kiện bất khả kháng;
  • Quảng cáo bằng sms, thông báo chủ trương chính sách liên quan đến sử dụng điện;
  • Thông báo dịch vụ mới… tất cả bằng tin nhắn SMS.

Các tin nhắn sẽ được tự động gửi đến khách hàng có đăng ký dịch vụ ngay khi có thông tin mới liên quan để khách hàng biết. Tin nhắn được gửi đến Quý khách với dạng dịch vụ SMS Brandname viết tắt của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh là EVNHCMC hoặc điện lực các tỉnh.
Để được phục vụ, khách hàng cung cấp mã khách hàng và 01 số điện thoại di động để nhận tin nhắn theo cú pháp: DK  MAKH  Số ĐTDĐ gửi về đầu số sms đă thông báo. Trong đó: DK : từ khóa bắt buộc khi đăng ký, MaKH : mã khách hàng gồm 13 kí tự, bắt đầu bằng 2 chữ cái PE, ví dụ: PE02000054240, số ĐTDĐ: là số điện thoại di động của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *