0899 909 880

SMS DIRECT – Dịch vụ nhắn tin tra cứu thông tin tài khoản của VNDIRECT

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành và Quản lý danh mục đầu tư. Mới đây, VNDIRECT đã triển khai cung cấp Dịch vụ SMS DIRECT tới Quý khách hàng, các nhà đầu tư. Dịch vụ SMS DIRECT giúp Khách hàng truy vấn thông tin tài khoản nhanh chóng và tiện lợi. Dịch vụ triển khai cho tất cả các khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại VNDIRECT và đã đăng ký số điện thoại di động trong hợp đồng khi mở tài khoản. SMS DIRECT áp dụng SMS Gateway đầu số 6089. Khi Khách hàng nhắn tin theo cú pháp, hệ thống sẽ trả về thông tin cần thiết theo mẫu cấu trúc dưới đây:
STT Nội dung Mẫu cấu trúc Lưu ý
1 Nhận tin nhắn tự động  Quý khách không  cần gửi tin nhắn  kích hoạt Kết quả khớp lệnh, Huỷ, Sửa sẽ được gửi tự động đến thuê bao di động mà Quý  khách đã đăng ký
2 Truy vấn số dư  tiền mặt và số dư chứng khoán  VNDS SD <số TKCK> Kết quả trả về sẽ hiển thị số dư tiền mặt và số dư chứng khoán đến thời điểm mà KH nhắn tin truy vấn.
3 Tra cứu giá chứng khoán cập nhật  VNDS Gia  [MaCK1] [MaCK2]  [MaCK3] Kết quả trả về có Giá khớp và khối lượng khớp của từng mã chứng khóan trong phiên mới nhất
4 Truy vấn số tài khoản Ngân hàng của VNDIRECT  VNDS TKB Kết quả trả về có số tài khoản ngân hàng của VNDIRECT và hướng dẫn nộp tiền vào TK.
5 Đăng ký dịch vụ SMS gia tăng VNDS DK <Mã dịch vụ SMS><số TKCK>  Cập nhật thông tin tài khoản khi có phát sinh tăng giảm tiền và chứng khoán. Thông báo kết quả khớp lệnh
6 Hủy ngay dịch vụ SMS gia tăng VNDS HUY <Mã dịch vụ SMS> <số TKCK> Hủy cập nhật thông tin tài khoản khi có phát sinh tăng giảm tiền và chứng khoán .
7 Hủy gia hạn dịch vụ SMS gia tăng VNDS HUYGH <Mã dịch vụ SMS> <số TKCK>  Hủy tự động gia hạn dịch vụ cập nhật thông tin tài khoản khi có phát sinh tăng giảm tiền và chứng khoán
 
Lưu ý: Trong cú pháp SMS: – <Số TKCK>: khách hàng ghi đủ 10 chữ số tài khoản chứng khoán theo như thẻ giao dịch.
VD: Khách hàng Nguyễn Văn A ở số tài khoản chứng khoán 0001095937 muốn truy vấn số dư tiền mặt và số dư chứng khoán trong tài khoản thì sẽ soạn tin theo cú pháp: VNDS SD 0001095937 rồi gửi đến tổng đài 6089.
– [MaCKn] là mã chứng khoán thứ n Khách hàng cần truy vấn.
VD: Khách hàng Nguyễn Văn A muốn truy vấn Giá khớp và Khối lượng khớp của các mã VNDHPG,ACB  trong phiên thì có thể soạn tin nhắn theo cú pháp: VNDS Gia VND HPG ACB rồi gửi đến tổng đài 6089 
– <Mã dịch vụ SMS>: KH nhập đủ 4 ký tự mã dịch vụ tương ứng:          SMST – Dịch vụ SMS Thông báo thay đổi số dư thu phí theo tháng          SMSN – Dịch vụ SMS Thông báo thay đổi số dư thu phí theo năm
VD: Khách hàng Nguyễn Văn A ở số tài khoản chứng khoán 0001001234 đăng ký dịch vụ SMS Thông báo thay đổi số dư thu phí theo quý thì sẽ soạn tin theo cú pháp: VNDS DK SMST 0001001234 rồi gửi đến tổng đài 6089
 – Phí dịch vụ:
  •  Khi sử dụng dịch vụ SMS DIRECT để tra cứu kết quả khớp lệnh, tra cứu thông tin thị trường, tra cứu thông tin tài khoản qua tin nhắn (Mục 1,2,3,4,6,7 trong bảng Hướng dẫn sử dụng dịch vụ) VNDIRECT sẽ không thu phí của khách hàng. Tuy nhiên Quý khách phải trả phí khi nhận tin nhắn cho nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin 6089. Mức phí này do các nhà cung cấp dịch vụ quy định. 
  •  Khi sử dụng dịch vụ SMS DIRECT để đăng ký dịch vụ SMS gia tăng (Mục 5 trong bảng Hướng dẫn sử dụng dịch vụ) thì ngoài mức phí do nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn 6089 quy định, VNDIRECT sẽ thu mức phí tương ứng từng mã dịch vụ
 
STT Mã dịch vụ  Tên dịch vụ Mức phí 
1 SMST Thông báo thay đổi số dư thu phí tháng 8.800 đ/tháng
2 SMSN Thông báo thay đổi số dư thu phí năm 100.000 đ/năm
  •  Tại thời điểm hệ thống tự động gia hạn dịch vụ, nếu Khách hàng không có yêu cầu hủy gia hạn, VNDIRECT sẽ tự động thu phí và duy trì dịch vụ cho khách hàng trong kỳ tiếp theo.
Bạn muốn có một hệ thống truy vấn thông tin bằng SMS tương tự VNDIRECT? 
Fibo có thể giúp bạn !!!
Liên hệ ngay 0899 909 880 !! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *