0899 909 880

Longcode 2ways trên nền tảng công nghệ eSIM

LongCode 2ways dựa trên nền Công Nghệ Sim Điện Tử (eSIM), LongCode 2ways là một bước tiến dài so với LongCode 1way, vì nó cho phép tương tác 2 chiều cùng lúc (gửi/nhận SMS). Do dựa trên nền tảng eSIM, Số Điện Thoại eSIM có thể sử dụng như là 01 định danh để kích hoạt tài khoản tại các MXH (Facebook) hay OTT (Viber, Zalo, WhatsApp, Line). Lúc này eSIM sẽ liên thông toàn bộ tin nhắn (viễn thông – MXH – OTT) với nhau.

  • Nhận tin nhắn từ Facebook, Viber: tự động chuyển về SMS
  • Nhận 01 SMS -> tự động gửi cho toàn bộ danh sách trong Viber/Facebook

⇒       Facebook/Viber/Điện Thoại có thể liên thông tương tác với nhau. Doanh nghiệp có thể biến eSIM đại diện của mình để liên lạc với tất cả khách hàng

  • Do số lượng thuê bao di động ngày càng phát triển và thiết bị hiện tại phần lớn là các thiết bị thông minh nên việc sử dụng điện thoại di động hỗ trợ cai thuốc lá ở Việt Nam tương đối thuận lợi.
  • Chính vì thế,VQUIT tận dụng sức mạnh SMS LongCode 2Ways của Fibo để xây dựng nên hệ thống Vquit TXT. (Hệ thống gửi tin nhắn nhằm hỗ trợ những người quyết định cai thuốc lá)
  • Đây là một mô hình tương tác rất thông minh, bằng cách gửi SMS định kỳ đến những người “Đăng ký cai nghiện thuốc lá”theo form trên website.

  • Và tạo điều kiện để khách hàng nhắn tin hồi đáp lại ( tương tác 2 chiều). Cu thể, khi nhận được tin nhắn có các câu hỏi. Khách hàng soạn tin nhắn lại theo các câu trả lời có sẵn dựa trên hướng dẫn trong tin nhắn.⇒Việc nhắn tin lại của Khách hàng đáng giá sự hiệu quả và chất lượng của chương trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *