0899 909 880

Hệ thống tường lửa (Firewall) của FIBO

FIBO xây dựng hệ thống Firewall để:

  • Quản lý các tin nhắn từ khách hàng, đảm bảo cho việc gửi tin được quản lý cách chặt chẽ
  • Hạn chế các tin quảng cáo, tin nhắn spam làm ảnh hưởng đến thương hiệu của khách hàng sử dụng dịch vụ bên FIBO.

Trên hệ thống tường lửa Firewall của FIBO có những chức năng chính sau:
  • Kiểm tra nội dung tin nhắn của khách hàng gửi qua, lọc các từ khóa có nội dung quảng cáo, chính trị, spam … Việc lọc các từ khóa và hạn chế gửi tin được thiết lập bởi 2 cơ chế tự động và cơ chế thủ công.
    • Ở cơ chế tự động: thì hệ thống sẽ kiểm tra nội dung tin nhắn. Nếu phát hiển các từ giống, gần giống thì sẽ ngưng không cho gửi tin xuống cho khách hàng.
    • Ở cơ chế thủ công: thì sẽ được duyệt bởi bên FIBO nhằm hạn chế các từ khóa bị hiểu nhầm là chính trị, spam …. Và sẽ được gửi đi sau khi FIBO kiểm duyệt.
  • Đối với các khách hàng cần bảo mật và muốn gửi tin đi từ 1 địa chỉ IP cố định (vd địa chỉ đặt Server của khách hàng) thì FIBO có hỗ trợ tính năng IP Whitelist để đưa các dãy IP Whitelist vào và hạn chế gửi tin từ các dãy IP khác. Phòng trường hợp tài khoản của khách hàng chẳng may bị hack, bị mất và kẻ gian không thể gửi tin đi để làm ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *