0899 909 880

Fibo thông báo thời gian tiến hành chuyển đổi mã mạng 11 số sang 10 số – 5 nhà mạng

Kính gửi Quý Khách,

FIBO xin thông báo kế hoạch nâng cấp hệ thống các nhà mạng nhằm phục vụ chuyển đổi mã mạng 11 số -->10 số như sau:

–   Thời gian gián đoạn dịch vụ: dự kiến khoảng 10 phút

Kính đề nghị Quý khách theo dõi, tạm ngưng gửi tin trong thời gian chuyển đổi để tránh lỗi tin.

Cám ơn Quý khách đã phối hợp cùng Fibo.

Trân trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *