0899 909 880

Fibo mới update đồng phục!

02 tháng rồi Fibo rộn ràng và bận rộn với nhiều hoạt động:

  • Chuyển văn phòng mới (rộng hơn và cùng tòa nhà với văn phòng cũ),
  • Dã ngoại,
  • Sinh nhật nhân viên hàng tháng, …
  • Và có thêm đồng phục mới dành cho tập thể Fibo. 

Sinh nhật nhân viên tháng 08 + dã ngoại tại khu du lịch Thủy Châu

Mặc dù có đồng phục mới đã có từ tháng 08 nhưng chỉ bắt buộc mặc vào thứ 2 hàng tuần, hiếm có cơ hội có một tấm tập thể mặc đồng phục là vì vậy. Và rồi, tháng 9 này, một sự trùng hợp khi ngày tổ chức sinh nhật rơi vào thứ 2 => Tập thể Fibo có cơ hội khoe đồng phục mới nhé.

Sinh nhật nhân viên tháng 09 + khoe đồng phục mới

Happy work every single day at Fibo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *