0899 909 880

Fibo đồng hành cùng khách hàng đưa ra chiến lược kinh doanh

Ở góc độ chuyên môn sâu, kiến thức từ các Chuyên Viên Fibo là 10, thì Kiến thức từ Lãnh đạo Doanh Nghiệp tại Việt Nam 1, tư vấn/thảo luận giúp tăng kiến thức của Lãnh Đạo Doanh Nghiệp lên mức 5, tuy nhiên ở mức đó thì triển khai thực sự chỉ đến 2-3. Ở mức độ 2-3 đó, hiệu quả thật sự không cao.

Hiểu điều này , chúng tôi cung cấp 4 cấp độ dịch vụ :

  1. Nguyên vật liệu Thô : các dịch vụ cơ bản nhất (SMS, Voice)
  2. Nguyên vật liệu Tinh : các dịch vụ nâng cao, cung cấp cơ chế lập trình bằng API
  3. Giải pháp đơn giản : Doanh Nghiệp tự triển khai
  4. Sống/chết cùng Doanh Nghiệp (Giải pháp miễn phí, hướng dẫn/triển khai miễn phí, chỉ lấy % khi thành công)

DN sẽ tự chọn các dịch vụ phù hợp nhất để áp dụng.


Ở mức độ 3 và 4 (mức độ Giải Pháp), Với mỗi doanh nghiệp, các chuyên gia của Fibo sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng ở nhiều góc độ nhằm hiểu được mong muốn cụ thể. (KPI doanh số, lợi nhuận, khách hàng). Sau đó Fibo đưa ra các phương án, chiến lược phù hợp nhất.

Dưới đây là các dự án triển khai cụ thể cho các khách hàng.

* Bởi vì các quy định bảo mật thông tin, chúng tôi chỉ có thể cung cấp các thông tin về chiến lược/chiến thuật triển khai ở mức cơ bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *