0899 909 880

Fibo cập nhật thời gian chuyển đổi mã mạng của Viettel và Vinaphone

Bộ phận CSKH của Fibo gửi đến Đối tác/ Khách hàng của Fibo thông tin cập nhật về thời gian chuyển đổi mã mạng của các nhà mạng như sau:

1.Thời gian chuyển đổi mã mạng của Viettel

Thời gian: 00 giờ 00 phút ngày 15/8/2018

Bảng mã mạng chuyển đổi

STT Nhà mạng Mã mạng cũ Mã mạng mới
1 Viettel 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39


2. Thời gian chuyển đổi mã mạng của Vinaphone

Thời gian: 00 giờ 00 phút 03/09/2018

Bảng mã mạng chuyển đổi:

STT Nhà mạng Mã mạng cũ Mã mạng mới
1 Vinaphone 123, 124, 125, 127, 129 81, 82, 83, 84, 85

Kính đề nghị Quí Đối tác/Khách hàng theo dõi thông tin và thêm dãy số mới khi gửi tin nhắn.

Lưu ý: 

–  Từ 15/09/2018 , Quý Khách chỉ gửi tin đến 1 thuê bao theo mã mạng cũ hoặc mã mạng mới, không gửi song song cả hai mã để tránh tính phí hai lần

– Từ ngày 15/11/2018 mã mạng cũ chính thức không được nhà mạng hỗ trợ gửi tin nhắn/quay số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *