0899 909 880

Exim Bank ứng dụng đăng ký SMS Banking qua tin nhắn SMS

“Đăng ký SMS Banking qua tin nhắn SMS” là tiện ích tự động đăng ký dịch vụ SMS Banking của Eximbank cho khách hàng. Bằng hình thức khách hàng thực hiện gửi tin nhắn SMS từ số điện thoại di động của khách hàng đến 8149 theo cú pháp EIB SMS [15 ký tự số tài khoản thanh toán của khách hàng] gửi 8149. ( 1.500 VND/tin nhắn)

Soạn tin nhắn với cú pháp gửi đến 8149, trong đó:

 Số điện thoại gửi tin nhắn đã được đăng ký với Eximbank

 Số tài khoản là số tài khoản không kỳ hạn của khách hàng: 15 chữ số

 Số điện thoại và số tài khoản này chưa đăng ký dịch vụ SMS Banking từ trước.

 Hệ thống tự động thực hiện đăng ký SMS Banking cho khách hàng, gửi tin nhắn phản hồi cho khách hàng khi khách hàng đăng ký thành công: So tai khoan cua Quy khach da dang ky thanh cong Dich vu SMS Banking: Nhan tin nhan SMS khi so du thay doi. Chi tiet lien he 18001199.

 Tất cả các tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn của khách hàng đều được đăng ký SMS Banking, tương tự như đăng ký tại quầy.

 Khách hàng có thể sử dụng ngay dịch vụ SMS Banking để nhận tin nhắn thông báo thay đổi số dư, ngay sau khi đăng ký thành công.

Các thông báo khác của Eximbank:

Khách hàng sẽ nhận được thông báo tin nhắn như sau, nếu đăng ký không thành công:

 Nếu số điện thoại của khách hàng gửi tin nhắn là số điện thoại chưa được đăng ký, cập nhật thông tin của khách hàng tại Eximbank, hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS: So dien thoai cua Quy khach chua duoc dang ky tren ho so mo tai khoan tai Eximbank, vui long lien he 18001199 de duoc huong dan them.

 Nếu số điện thoại của khách hàng gửi tin nhắn không trùng khớp với số điện thoại của khách hàng đã đăng ký tại Eximbank, hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS: So dien thoai cua Quy khach chua duoc dang ky tren ho so mo tai khoan tai Eximbank, vui long lien he 18001199 de duoc huong dan them.

 Nếu số điện thoại của khách hàng gửi tin nhắn đã đăng ký dịch vụ SMS Banking từ trước, hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS: So tai khoan va so dien thoai nay da dang ky dich vu SMS Banking. Lien he 18001199 de duoc huong dan them.

 Nếu số tài khoản của khách hàng trong cú pháp khách hàng nhắn tin là số tài khoản không có tồn tại ở Eximbank, hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS: So tai khoan nay khong ton tai, Quy khach vui long kiem tra thong tin va thuc hien lai hoac lien he 18001199 de duoc huong dan them.

 Nếu số tài khoản của khách hàng trong cú pháp khách hàng nhắn tin không trùng khớp số tài khoản của khách hàng đã mở tại Eximbank, hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS: So tai khoan nay khong phai la so tai khoan cua Quy khach, Quy khach vui long kiem tra thong tin va thuc hien lai hoac lien he 18001199 de duoc huong dan them.

Nguồn: EximBank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *