ETRUST LÀ AI? ETRUST ĐEM LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP BẠN?

Tải về Profile eTrust bản đầy đủ tại đây

Phần mềm bảo hành điện tử

Chi phí hợp lý, quản lý nhiều đối tượng, lịch sử bảo hành, kết hợp đồng bộ CRM, ERP…

etrust icon

Bảo hành điện tử

 

Bảo hành điện tử là giải pháp tối ưu “kép” trên nền tảng công nghệ thay thế phiếu bảo hành giấy. Giúp doanh nghiệp tự động hóa trong quá trình kích hoạt hay tra cứu tình trạng bảo hành.

etrust icon

Quản lý đại lý / chuỗi phân phối

 

eTrust xây dựng những tính năng đặc biệt giúp doanh nghiệp quản lý và đánh giá chính xác hoạt động xuất kho hàng, tình trạng lưu kho thực tế của từng đại lý, dễ dàng phát triển và quản lý hệ thống chuỗi hiệu quả.

etrust icon

Quản lý sản phẩm

 

Hệ thống bảo hành điện tử eTrust tích hợp nhiều chức năng quản lý sản phẩm chuyên nghiệp gồm các tính năng quản lý mặt hàng, lô hàng xuất kho, quản lý thời gian lưu kho…

etrust icon

Báo cáo thống kê nhanh chóng

 

Mọi dữ liệu liên quan đến bảo hành sẽ được ghi nhận và lưu trữ trên hệ thống, cho phép doanh nghiệp phân tích, thống kê và xuất báo cáo tình hình bảo hành theo thời gian thực.

Chi tiết thông tin về hệ thống bảo hành điện tử chuẩn hoặc có nhu cầu báo giá, vui lòng tham khảo tại đây:

Phần mềm bảo hành điện tử

Chi phí hợp lý, quản lý nhiều đối tượng, lịch sử bảo hành, kết hợp đồng bộ CRM, ERP…

etrust icon

Bảo hành điện tử

 

Bảo hành điện tử là giải pháp tối ưu “kép” trên nền tảng công nghệ thay thế phiếu bảo hành giấy. Giúp doanh nghiệp tự động hóa trong quá trình kích hoạt hay tra cứu tình trạng bảo hành.

etrust icon

Quản lý đại lý / chuỗi phân phối

 

eTrust xây dựng những tính năng đặc biệt giúp doanh nghiệp quản lý và đánh giá chính xác hoạt động xuất kho hàng, tình trạng lưu kho thực tế của từng đại lý, dễ dàng phát triển và quản lý hệ thống chuỗi hiệu quả.

etrust icon

Quản lý sản phẩm

 

Hệ thống bảo hành điện tử eTrust tích hợp nhiều chức năng quản lý sản phẩm chuyên nghiệp gồm các tính năng quản lý mặt hàng, lô hàng xuất kho, quản lý thời gian lưu kho…

etrust icon

Báo cáo thống kê nhanh chóng

 

Mọi dữ liệu liên quan đến bảo hành sẽ được ghi nhận và lưu trữ trên hệ thống, cho phép doanh nghiệp phân tích, thống kê và xuất báo cáo tình hình bảo hành theo thời gian thực.

Chi tiết thông tin về hệ thống bảo hành điện tử chuẩn hoặc có nhu cầu báo giá, vui lòng tham khảo tại đây:

Phần mềm
bảo hành điện tử

Chi phí hợp lý, quản lý nhiều đối tượng, lịch sử bảo hành, kết hợp đồng bộ CRM, ERP…

etrust icon

Bảo hành điện tử

 

Bảo hành điện tử là giải pháp tối ưu “kép” trên nền tảng công nghệ thay thế phiếu bảo hành giấy. Giúp doanh nghiệp tự động hóa trong quá trình kích hoạt hay tra cứu tình trạng bảo hành.

etrust icon

Quản lý đại lý
chuỗi phân phối

 

eTrust xây dựng những tính năng đặc biệt giúp doanh nghiệp quản lý và đánh giá chính xác hoạt động xuất kho hàng, tình trạng lưu kho thực tế của từng đại lý, dễ dàng phát triển và quản lý hệ thống chuỗi hiệu quả.

etrust icon

Quản lý sản phẩm

 

Hệ thống bảo hành điện tử eTrust tích hợp nhiều chức năng quản lý sản phẩm chuyên nghiệp gồm các tính năng quản lý mặt hàng, lô hàng xuất kho, quản lý thời gian lưu kho…

etrust icon

Báo cáo thống kê
nhanh chóng

 

Mọi dữ liệu liên quan đến bảo hành sẽ được ghi nhận và lưu trữ trên hệ thống, cho phép doanh nghiệp phân tích, thống kê và xuất báo cáo tình hình bảo hành theo thời gian thực.

Chi tiết thông tin về hệ thống bảo hành điện tử chuẩn hoặc có nhu cầu báo giá, vui lòng tham khảo tại đây:

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI QUA THẺ CÀO VÀ QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG

eTrust xây dựng hệ thống giúp Doanh nghiệp triển khai các chiến dịch Marketing – PR quay số trúng thưởng bằng nền tảng công nghệ hiện đại

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
TÍCH ĐIỂM TỰ ĐỘNG

Doanh nghiệp có thể triển khai và quản lý hoàn toàn tự động các chương trình tích điểm dành cho đại lý, khách hàng, thậm chí cả đội ngũ nhân viên của mình

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI QUA THẺ CÀO VÀ QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG

eTrust xây dựng hệ thống giúp Doanh nghiệp triển khai các chiến dịch Marketing – PR quay số trúng thưởng bằng nền tảng công nghệ hiện đại

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
TÍCH ĐIỂM TỰ ĐỘNG

Doanh nghiệp có thể triển khai và quản lý hoàn toàn tự động các chương trình tích điểm dành cho đại lý, khách hàng, thậm chí cả đội ngũ nhân viên của mình

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

Giải pháp Topup eTrust là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ hình thức trả thưởng tự động trong các dự án nghiên cứu thị trường, khảo sát người tiêu dùng cho phòng R&D của doanh nghiệp, và các công ty nghiên cứu thị trường. Ngoài ra, giải pháp Topup còn giúp phòng HR của các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền điện thoại cho nhân viên tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

CHI TIẾT GIẢI PHÁP TOPUP XEM TẠI ĐÂY >>

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ETRUST

bước 1

eTrust xây dựng giải pháp dành riêng cho Doanh nghiệp bạn

 

Tìm hiểu vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải và đưa ra đề xuất xây dựng giải pháp tùy biến, riêng biệt với mục đích giải quyết vấn đề của doanh nghiệp

bước 2

Chi phí hợp lý đúng theo nhu cầu từng doanh nghiệp

 

eTrust sẽ thiết kế bảng báo giá HỢP LÝ theo chi tiết theo từng tính năng mà quý doanh nghiệp mong muốn có trong hệ thống phần mềm cần triển khai

bước 3

Ký kết hợp đồng và triển khai hệ thống
cho doanh nghiệp

 

eTrust cam kết bàn giao sản phẩm đúng thời hạn và luôn hỗ trợ 24/7 trong quá trình doanh nghiệp vận hành hệ thống. Chúng tôi luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên đầu tiên

CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU CỦA ETRUST

Sự trưởng thành và uy tín của eTrust đã được công nhận bởi thành công của các giải pháp, chương trình mà chúng tôi đã triển khai cho các đối tác

90%
Nâng cao sự hài lòng
của khách hàng

50%
Giảm chi phí vận hành cho Doanh nghiệp

100%
Tự động quá trình
vận hành

99%
Kiểm soát chất lượng
dịch vụ theo thời gian thực

CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU CỦA ETRUST

Sự trưởng thành và uy tín của eTrust đã được công nhận bởi thành công của các giải pháp, chương trình mà chúng tôi đã triển khai cho các đối tác

90%
Nâng cao sự hài lòng
của khách hàng

50%
Giảm chi phí vận hành cho Doanh nghiệp

100%
Tự động quá trình
vận hành

99%
Kiểm soát chất lượng
dịch vụ theo thời gian thực

CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU CỦA ETRUST

Sự trưởng thành và uy tín của eTrust đã được công nhận bởi thành công của các giải pháp, chương trình mà chúng tôi đã triển khai cho các đối tác

90%
Nâng cao sự hài lòng
của khách hàng

50%
Giảm chi phí vận hành
cho Doanh nghiệp

100%
Tự động quá trình
vận hành

99%
Kiểm soát chất lượng
dịch vụ theo thời gian thực

eTrust luôn cập nhật những thông tin mới nhất
Chúng tôi đem đến bản tin hữu ích đối với người đọc về thị trường, ngành, kinh tế, tài chính…

ETRUST – BUILD TRUST IN DIGITAL LIFE

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp marketing và công nghệ phần mềm hàng đầu, chúng tôi luôn cam kết về kết quả tốt nhất và thành công của sự hợp tác bền vững với mọi khách hàng.

Văn Phòng Giao dịch: Tầng 2, Rubyland Tower, Số 4 Lê Quát, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Trụ sở: 459 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Hồ Chí Minh
Hotline: 0901 486 618
Email: contact@etrust.vn

etrust image

Follow us

ETRUST – BUILD TRUST IN DIGITAL LIFE

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp marketing và công nghệ phần mềm hàng đầu, chúng tôi luôn cam kết về kết quả tốt nhất và thành công của sự hợp tác bền vững với mọi khách hàng.

Văn Phòng Giao dịch: Tầng 2, Rubyland Tower, Số 4 Lê Quát, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Trụ sở: 459 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Hồ Chí Minh

Hotline: 0901 486 618

Email: contact@etrust.vn

etrust image

Follow us